Севелия разлинованая - Sewellia lineolata Лялиус Красный Неоновый - Colisa lalia Red Neon Карликовый Оранжевый Взрослый рак Дарио Чёрный Тигр - Black Tiger Dario

Орнатус чёрный - Hyphessobrycon megalopterus

Орнатус чёрный - Hyphessobrycon megalopterus
Цена:
30,00 грн.
Наличие:
нет
Актуальный размер
3 см
Орнатус чёрный - Hyphessobrycon megalopterus

Хифессобрикон мегалоптерус – название рыбки плохо запоминающиеся, но оно объясняет особенность этой рыбки:

Хифессобрикон: от древнегреческого υπελάσσων (hyphésson), что означает "меньшего роста", которое  используемый в качестве префикса к общему названию Brycon.

megalopterus: от древнегреческого μέγας (Мегас), что означает "большой, преувеличены", и πτερόν (pterón), что означает "увеличеный плавник".

В итоге имеем маленькую рыбку с огромным спинным плавником.

Орнатус черный – южноамериканская пресноводная рыбка, которая обитает в верховьях реки Парагвай, а также в бассейне реки Гуапоре на территории Боливии и Бразилии. Прибыв из далеких краев, Чёрный Орнатус сразу приковал внимание аквариумистов своей оригинальной окраской и формой тела. Высокие спинные высоки плавники и двухлопастный  хвост сразили всех наповал. Основной тон тела самца Орнатуса темно-серый, почти  черный, а на брюшке он переливается светлым оттенком. По бокам рыбки имеются черные пятна, окруженные светящейся фиолетовой окантовкой. Плавники, за исключением грудных, окрашены в черный цвет.

Отличить самку от самца во взрослом возрасте совсем несложно, поскольку у самца спинной плавник достаточно высокий и изогнут назад. У самки же этот плавник короче и расположен значительно ниже. Более того, в окрасе самки присутствует коричневато-красный оттенок, а плавники не черные, а красноватые. Важно отметить, что в молодом возрасте и у самок, и у самцов преобладают красноватые тона, поэтому определить пол в этом возрасте весьма затруднительно. Вырастает рыбка до 4-4,5 см в длину.

Очень мирные, что делает его идеальным жителем в хорошо подобранный коллектив аквариума.

Очень хорошо они будут смотреться  вместе c мелкими радужницами (Попондетта, Паскай, Вернери), Красными неонами, Карнигиелами, Коридорасами и многими другими не крупными рыбками.

Содержать их лучше группой 8-10 особей, так Черные орнатусы образуют временные иерархии доминирования, в течение которого самцы конкурируют за женское внимание. При таком содержании они демонстрируют  более интересное поведение и лучшую окраску.

Для комфортного содержания 2-4 орнатусов вам потребуется аквариум от 30 литров и более. Наиболее комфортно им при температуре воды в аквариуме от 23 до 28 °С, pH = 6,5-7,5, а  жёсткость воды dH = 4-16°. Так как орнатусы любят укрытия, то вы можете смело устанавливать в аквариуме различные гроты и наполнить аквариум водными растениями.

Что касается кормления, то с этим вопросом у вас проблем не возникнет. Так как орнатусы – всеядные рыбки, то кормить их можно практически любым кормом. Однако наибольшим лакомством для рыбок является живой или замороженный корм (трубочник, артемия, дафния, циклоп). Также хорошо едят рыбки сухие специализированные  корма (JBL Novobea, JBL Novotab) .

Размножение :

Вода для нереста должна соответствовать следующим параметрам: температура - 25-26°С, рН - 6,5, dH - не более 7°. В нерестовик помещают достаточно много водных растений, поскольку самка мечет икру, чаще всего, прижимаясь к растениям. Перед нерестом нет необходимости разделять рыбок. Вы можете наблюдать, как во время нереста самка «заигрывает» с самцом. У нее округляется брюшко, и она становится очень активной, проводя практически все время возле «возлюбленного». Уже спустя сутки личинки икры покидают оболочки икринок и располагаются на дне нерестовика. Желточный мешок приобретает темный цвет, при этом тельце личинки абсолютно прозрачное. Мальки начинают плавать и питаться еще через 3-5 суток. Кормить их рекомендуется инфузорией, коловратками, а также мельчайшими науплиусами циклопа. Периодически в нерестовике необходимо подменивать воду. К 40-му дню мальки начинают окрашиваться: первичная слабая оранжево-красная окраска начинает сереть и чернеть. В раннем возрасте у рыб анальные и брюшные плавники красные, а на 5 месяце у самцов они чернеют. Половой зрелости рыбки достигают в возрасте восьми месяцев.

Актуальный размер
3 см

С данным товаром также покупают:

 
Мох Рождественский на лаве - Christmas Moss
Рождественский мох – идеальная «песочница» для новорождённых креветок и рыбок, в которой они всегда найдут себе чем п...
100,00 грн.
 
Shirakura Ebi Dama (развес 25 пластинок)
70,00 грн.
Наличие: много
 
Glas Garten Shrimp Dinner (25 пластинок)
Shrimp Dinner - это сбалансированная ежедневная основная еда для ваших декоративных креветок, содержащих все важные п...
100,00 грн.
Наличие: много
 
Трубка из кактуса Чолла - Cactus Cholla 8 см
75,00 грн.
GlasGarten - Shrimp Snacks Artemia (25 гранул)
GlasGarten Shrimp Snacks Artemia — это вкусное лакомство для ваших креветок, раков или улиток. Изысканный вкус натура...
50,00 грн.
Наличие: много
 
Большие листья Кетапанга - Catappa leaves
Преимущества листьев Кетапанга для креветок
20,00 грн.
Наличие: много
Апистограмма Электрик Блю Золотая - Microgeophagus ramirezi Gold Electric
Золотая Апистограмма Рамирези – необыкновенно красивая и эффектная, появилась в аквариумистике благодаря тщательной р...
75,00 грн.
Наличие: много
Боція Бірманська - Botia histrionica
Botia histrionica - Боція хістріоніка- одна з небагатьох боцій, які ведуть денний спосіб життя, що дозволяє насолоджу...
20,00 грн.
Наличие: нет

Anubias Petite

Креветка-фильтратор Atyopsis moluccensis